ngayon

Ngayon ang simula ng hiram mong buhay
Ngayon ang daigdig mo’y bata at makulay
Ngayon gugulin mo nang tam’at mahusay,
Bawat saglit at sandali
Magsikap ka’t magpunyagi
Maging aral bawat mali

Ngayon bago ito ay maging kahapon 
Ang pagkakataon sana’y huwag itapon
Ikaw, tulad ko rin ay may dapithapon,
Baka ika’y mapalingon
Sa nagdaang bawat ngayon
Nasayang lang na panahon

Ituring mong kahapo’y waring panaginip lang
Ang bukas, pangitain n’yang ganda’y sa isip lang,
Kung bawat ngayon mo sa ‘yo ay (laging) sulit lang
Kayganda ng buhay ngayon

Sa buhay mong hiram
Mahigpit man ang kapit 
May bukas na sa yo’y di na rin sasapit 
Ngunit kung bawat ngayo’y dakila mong nagamit
Masasabi mong kahit na
Ang bukas, di sumapit pa
Ang naabot mo’y langit na

Ituring mong kahapo’y waring panaginip lang
Ang bukas, pangitain n’yang ganda’y sa isip lang,
Kung bawat ngayon mo sa ‘yo ay (laging) sulit lang
Kayganda ng buhay
Bukas mo’y matibay
Dahil ang sandiga’y ngayon

Ituring mong kahapo’y waring panaginip lang
Ang bukas, pangitain n’yang ganda’y sa isip lang,
Kung bawat ngayon mo sa ‘yo ay (laging) sulit lang
Kayganda ng buhay
Bukas mo’y matibay
Dahil ang sandiga’y ngayon

nais ko

Ryan Cayabyab

Nais kong maihip ng hanging walang patutung’han
Parang ibong wala ring hangarin kundi ang lumipad nang lumipad
Nais kong lumipad
Nais ko ring maagos ng alon saan man mapadpad
Kahit na isdang mumuntiin, hangari’y lumangoy nang lumangoy
Nais kong lumangoy
Nais kong malibot ang mundo sa kanyang kasuluk-sulukan
Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan
Nais kong makadama ng kakaibang damdamin kahit minsan man lang
Habang ako ay may buhay, wala nang hangarin pang tunay
Nais ko…nais ko…
Nais kong maulit muli ang buhay
Kung may pagkakataon upang mamalas
Ang mga bagay-bagay na ‘di ko natanto sa aking buhay
Nais kong maulit pa, ulit-ulitin pa ang buhay ko

Nais kong maihip ng hanging walang patutung’han
Parang ibong wala ring hangarin kundi ang lumipad nang lumipad
Nais kong lumipad
Nais kong malibot ang mundo sa kanyang kasuluk-sulukan
Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan
Nais kong makadama ng kakaibang damdamin kahit minsan man lang
Habang ako ay may buhay, wala nang hangarin pang tunay
Nais ko…nais ko…
Nais kong maulit muli ang buhay
Kung may pagkakataon upang mamalas
Ang mga bagay-bagay na ‘di ko natanto sa aking buhay
Nais kong maulit pa, ulit-ulitin pa ang buhay ko
Nais kong maulit pa, ulit-ulitin pa ang buhay ko
Nais ko…nais ko…Nais ko…